APUA ARKEEN NEPSY-LASTEN VANHEMILLE

Nepsy-aiheisia blogeja sekä muita mielenkiintoisia ja tarpeellisia linkkejä nepsylasten vanhempien avuksi.

(Puuttuuko listasta blogi tai jokin muu linkki? Lähetä minulle s-postia tai jätä kommentti blogiin!)

Nepsy-lasten vanhempien blogeja

Neuropsykiatrisesti oireilevien (mm. ADHD, autismikirjonhäiriö, Touretten syndrooma) lasten vanhemmat tarvitsevat arkeensa usein monenlaista tukea. Tiedon löytäminen on nepsyarjen keskellä haastavaa ja tuntuu, että kaikki tieto on enemmän kuin kiven alla.

Luomulaakso yrittää tuoda tuohon arkeen pienen helpostuksen oheisen linkkilistan muodossa. Vertaiselta toiselle. ♥


Sinua saattaa kiinnostaa myös aistileluja sekä apuvälineitä myyvät kaupat. Kurkkaa Luomulaakson linkkilista täältä!


Päivitetty 28.10.2019


LINKKEJÄ FACEBOOK-RYHMIIN

ADHD, ADD, Nepsy -asiantuntija-artikkeleiden ryhmä

ADHD-lasten vanhemmat

ADHD/ADD lasten vanhemmat

AISTIVA – aistiyli- ja aliherkkien lasten vanhemmat

Android laitteet kuntoutuksessa ja erityisopetuksessa

Aspergerin syndrooma (as) ja autismin kirjo

Autististen lasten vanhemmat

Autismikirjolaisten vanhemmat

Erityislasten vanhempien niksinurkka

Erityislasten vanhemmat

Erityisperheiden palvelut ja etuudet

Kirjokirppu, erityisperheiden oma kirpputori

Lasten Omaishoitajat

NEPSYlasten vanhemmat

Pro Nepsy lapset ja nuoret

Pro Nepsy – vanhemmat ja ammattilaiset

Pro nepsy lasten vanhemmuus ja parisuhde

Tukiviittoma- ja tukikuva perheet

Tourette-lasten vanhempien vertaistukiryhmä


LINKKEJÄ VIDEOIHIN

YouTube soittolista: ADHD

ADHD-ihmisen aivot

YouTube soittolista: Touretten syndrooma

YouTube soittolista: Autismikirjon häiriö


LIITOT YMS.

ADHD-liitto

ADHD-tutuksi

Autismikoira ry

Autismiliitto

Autismisäätiö

Erilaisten oppijoiden liitto ry

Lasten omaishoitajat ry

Leijonaemot ry

Omaishoitajaliitto

Suomen Tourette ja OCD yhdistys


VIITTOMAT VERKOSSA

Lastenviittomasanakirja

Suvi Suomen viittomakielten verkkosanakirja

SignWiki Suomi

Papunetin eläinsanakirja (viittomat kuvina)

Papunetin kuvapankki

Sovelluksia lähinnä iPadille ja iPhonelle (näistä ei itselläni kokemusta)

Tutustu tukiviittomiin


MUITA TÄRKEITÄ JA MIELENKIINTOISIA 

ADHD – Päivi Tasala: ADHD-tietoa sekä luentoja

Asperger-henkilö Paula Tillin sivut: Asperger-tietoa sekä luentoja

Celia-kirjastot: ”Celian äänikirjapalvelua voivat käyttää kaikki henkilöt, joille lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden tai vamman tai sairauden aiheuttaman lukemisesteen vuoksi.”

Erityinen sisaruus:  ”Tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisarusten tukemiseen. Sivusto on suunnattu aikuisille, muun muassa sisarusten läheisille ja ammattilaisille. Sivuilla oleva tieto pohjautuu sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon.”

Erityisperheet: Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseenpainopisteenä on sosiaalipalvelut. Sivusto on suunnattu perheille yli diagnoosirajojen.

Erityisvoimia: Erityisvoimia vanhemmalle, joka haluaa tulla toimeen lapsensa kanssa paremmin.

Erja Sandberg – ADHD asiantuntija: Kouluttaja, luennoitsija, puhuja.  Huomio myös blogi!

Esteettömyysluotain: ”Luotain on tehty alle 18-vuotiaille ja heitä tunteville aikuisille. Luodattavaksi valitaan kerrallaan yksi lapselle tai nuorelle tärkeä toiminta. Toimintaa luodataan kahdessa eri ympäristössä. Vastaaja pohtii ja ideoi toiminnan esteettömyyttä. Vastauksesta saa kannustavaa palautetta. Lopuksi luodatun toiminnan esteettömyydestä saa yhteenvedon. Yhteenvetoa voi käyttää arjen esteettömyyden suunnittelussa. Lapsi tai nuori voi näyttää yhteenvetoa aikuiselle, jonka tehtävänä on tukea arjessa esteettömään osallistumiseen, kuten oppimiseen tai harrastamiseen.”

Hyvinvoivaperhe.fi: ”Metkoja mentelmiä erityislapsiperheille.”

Kasvun taika: ”Kasvun Taika järjestää vanhempia voimaannuttavia palveluja. Palvelujen tavoitteena on tuottaa hyvinvointia vanhemmuuteen ja iloa ja läsnäoloa lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen.” HUOMAA myös sivuston erinomainen blogi ja liity ilmaisen Voimapostin tilaajaksi!

KELAn ohjeet etuuksittain: Linkin takaa aukeaa KELAn linkki-sivu ohjeisiin, joita Kelassa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä.

Kouluakäymättömät oppilaat – pieni opas koulunkäynnin tueksi:
”Opas on suunnattu paljon koulusta poissa olevien lasten ja nuorten kanssa toimiville, kuten koulun ja oppilashuollon henkilöstölle sekä huoltajille. Oppaassa käsitellään toimia, joiden avulla koulunkäyntiä voidaan tukea niin koulussa kuin kotonakin.”

Laki omaishoidon tuesta

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy: ”Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten.”… ”autamme kaikkia alle 18-vuotiaita maksutta vammaisoikeuden sosiaali- ja terveydenhuollon jutuissa.”

Oppimisen tuen neuvonta – tukea ammattilaisille ja huoltajille: ”Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Palvelusta saa ohjeita esimerkiksi perusopetuslain ja normien tulkitsemisesessa ja soveltamisessa. Palvelu on matalan kynnyksen tukimuoto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä huoltajille.”

Papunet: Laaja materiaali- ja tieto pankkin sekä paljon paljon muuta.

Positiivinen oppiminen.fi 

Puoltaja-lehti: ”Puoltaja syntyi alun perin  Autismi- ja Aspergerliiton Empowerment-projektin verkkojulkaisuna. Nykyisin se toimii puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Puoltaja on autismin kirjon verkkolehti ja voimaantumisen väline, joka esittelee autismikulttuuria monipuolisesti ja avoimesti. Lehti hakee jatkuvasti uusia vapaaehtoisia.”

Sukupuolen moninaisuuden osaaamiskeskus: ”Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tuottaa psykososiaalisia tukipalveluja intersukupuolisille, transihmisille ja heidän läheisilleen sekä toimii sukupuolen monimuotoisuuden asiantuntijana. Transtukipiste tarjoaa sekä maksutonta ammatillista keskusteluapua että vertaistukea.”

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut: Laaja tietopankkin koskien neuropsykiatrisia vaikeuksia.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen luettavat/printattavat nepsy-oppaat

Transperheet: ”Translasten ja –nuorten perheiden yhdistys on tarkoitettu sukupuolen moninaisuuden kysymyksiä pohtivien lasten ja nuorten perheiden ja lähi-ihmisten yhdistykseksi.”

Vammaispalvelujen käsikirja

Vinke – kuntouttava musiikkituote: ”VINKE tuo apua oppimisen haasteisiin, ylivilkkauteen ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.”

Viitotturakkaus: ”Kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tukimateriaaleja koteihin ja ammattilaisille.”

Syrjintä.fi: ”Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.”


Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhempien blogeja

A-tyyppi: Äidin ajatuksia autismikirjon häiriöstä

Kahden lapsen äiti. Äitiyteen ja lapsiperhearkeen tuli pieni lisätwisti, kun kuopuksella todettiin autismikirjon häiriö keväällä 2018.

Erityisvanhemman korjaussarja

Viisilapsisen perheen isä, jonka esikoisella on diagnosoitu autismikirjon häiriö ja Touretten syndrooma.

Erään perheen elämää

Blogia kirjoittaa suurperheen äiti.  4 lapsista on erityislapsia. ADHD.

Himahiipparit

Blogi tavallisen perheen tavallisesta elämästä. Tavallaan. Autismin kirjon ja kielellisen erityisvaikeuden värittäessä arkea, on pakko olla ”hieman” luova ja oppia elämään hetkessä. Ajatuksia, tunteita, kasvua ja vertaistukea.

Kaaosta kesyttämässä

Blogia kirjoittaa kuuden lapsen äiti, joka toivoo joskus tekevänsä töitä erityislasten parissa. Arkea värittää useammalta perheenjäseneltä löytyvy ADHD.

Kirjonoppinut 

Ulkosuomalaisäiti, jonka lapsi on hiljattain saanut autisminkirjon diagnoosin.

Kolmen mamma

Nelikymppisen äidin arkea, jossa etsitään voimavaroja mm. autismikirjon kanssa elämiseen.

Mommy Be Good

Perheessä eletään arkea ADHD:n, Touretten ja Aspergerin mausteilla, SI-häiriötä unohtamatta.

Rento arki

Blogia kokemuksista ja arjesta teinityttärensä kanssa, jolla kielellinen erityisvaikeus, autismi sekä aistien yli- ja aliherkkyyksiä.

Does this make any sense?!

”Blogimuotoinen Epätäydellinen Selviytymisopas erityisperheeltä toisille”

Villiarjen kesytystä

Villin arjen keskellä painitaan erilaisten diagnoosien viidakossa. ADD ja autismikirjonhäiriö tuovat omat mausteensa arkeen.


Seuraatko jo Luomulaaksoa Facebookissa? Tai Instagramissa? Jos et, niin tule ihmeessä mukaan! Facebookissa jaan myös linkkejä kiinnostaviin uutisiin ja Instagramissa väläyksiä arjen touhuista, joista kaikki eivät milloinkaan päädy blogiin saakka. Molempien kautta voit tietenkin seurata blogipäivityksiä.

Kuvat: © Luomulaakson Maria ellei toisin mainita.

puhelimen kuoret